RDV Architekci

USŁUGI

RDV Architekci to kompleksowa obsługa projektowa zarówno firm, jak i klientów indywidualnych.

Stale współpracujemy z renomowanymi, starannie dobieranymi specjalistami m.in. branż: konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz z opiniodawcami (konsultantami) pożarowymi i konserwatorskimi.

Wspieramy naszych klientów w realizacji zamierzeń inwestycyjnych na każdym etapie projektu.

Etap przygotowania inwestycji:

 • — analizy lokalizacji
 • — analizy wykonalności zamierzeń inwestycyjnych
 • — inwentaryzacje budowlane
 • — inwentaryzacje historyczne
 • — uzyskanie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego:
  • - warunki techniczne przyłączenia mediów
  • - badania geotechnicznych
  • - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • - raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Faza projektowa:

 • — projekty koncepcyjne programowo-przestrzenne
 • — projekty koncepcyjne wielobranżowe
 • — projekty zagospodarowania terenu
 • — wizualizacje architektoniczne i modele 3d
 • — projekty budowlane wraz z uzgodnieniami
 • — przedmiary robót
 • — kosztorysy
 • — projekty przetargowe
 • — projekty wykonawcze wielobranżowe
 • — specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 • — projekty przestrzeni urbanistycznych
 • — projekty rewaloryzacji zabytków
 • — projekty powykonawcze
 • — projekty wnętrz
 • — reprezentacja Inwestora przed organami administracji państwowej

Zarządzanie procesem inwestycji:

 • — opracowania specjalistyczne
 • — zarządzanie dokumentacją
 • — koordynacja procesów planowania projektu
 • — doradztwo przy wyborze wykonawcy
 • — nadzór inwestorski
 • — nadzór autorski
 • — monitoring kosztów i jakości wykonywanych robót
 • — kontrola terminów i realizacji warunków umowy